Zaproszenie

Zapraszam

Rodziców i uczniów
klas II i I gimnazjum
zainteresowanych podjęciem nauki
w klasie przysposabiającej do pracy
na spotkanie, które odbędzie się
w poniedziałek 29.05. 2017 r.
w czytelni szkoły o godz. 16.00

Anna Pankowska
wychowawca klasy