Zajęcia w świetlicy „Segregujemy śmieci”

W dniu 03.04.2017r. w świetlicy szkolnej SP zostały przeprowadzone zajęcia pt.: „Segregujemy śmieci”. W zajęciach uczestniczyli uczniowie kl.II-III, poszerzając swoją wiedzę o pojęcia: recykling, segregacja. Dzieci wysłuchały wiersz pt.: „Sprzątanie świata” M. Paprockiej. Brały udział w zabawach dydaktyczno- ruchowych przy muzyce, poznały kolory i przeznaczenie poszczególnych pojemników na odpady, zrozumiały sens gromadzenia i segregowania śmieci. Na koniec zajęć dzieci wykonały prace z odpadów kierując się własną kreatywnością.

K. Prokowska