Z wizytami u pracodawców

We wrześniu doradca zawodowy przeprowadził kampanię informacyjną w klasach drugich i trzecich gimnazjum, przedstawiając propozycje szkoły w obszarze edukacyjno- zawodowy. Pierwszą propozycją były spotkania u lokalnych pracodawców, zatrudniających młodocianych pracowników na praktyczną naukę zawodu.
Doradca zaproponował spotkania w zawodach; sprzedawca, fryzjer, piekarz, kucharz, mechanik, elektromechanik, stolarz. Największym zainteresowaniem ze strony uczniów cieszył się zawód; mechanika, sprzedawcy , fryzjera, kucharz.

9.10.2015 r., odbyło się pierwsze spotkanie. Dzięki uprzejmości Pana Jakuba Błaszczyka, dwunastu zainteresowanych uczniów z klas drugich i trzecich, poznało specyfikę pracy mechaników w warsztacie AUTOCENTRUM. Pan Błaszczyk zaprezentował uczniom środowisko pracy. Opowiedział o umiejętnościach, czynnościach i narzędziach pracy. Podkreślał, że zdobycie wykształcenia nie kończy się wraz ze skończeniem szkoły ale trwa ciągle i polega na ubogacaniu i zdobywaniu nowej wiedzy i nowych umiejętności w zawodzie.

1u

2u

13.10.2015 r., osiem uczennic spotkało się z pracodawcami branży usługowej w środowisku pracy. Zawód sprzedawcy, prezentowali właściciele: Pan Organiewicz i Pani Flajszerowicz. Uczennice dowiedziały się, iż pracę sprzedawcy, można wykonywać w różnych branżach:

Pan Organiewicz , przedstawił specyfikę sklepu kosmetycznego i spożywczego. Na zakończenie naszej wizyty otrzymałyśmy kosmetyczne upominki, za które jeszcze raz w imieniu swoim i uczennic bardzo dziękuję!

3u

4u

Pani Flajszerowicz, na powitanie poczęstowała nas słodkimi łakociami a następnie zaprezentowała specyfikę pracy w sklepie odzieżowym( damskim, męskim) oraz obuwniczym.

ap1

6u

Uczennice poznały, czynności, zadania oraz predyspozycje psychofizyczne jakie powinien posiadać dobry sprzedawca. Obaj pracodawcy podkreślali jak ważna w tym zawodzie jest umiejętność nawiązania kontaktu z klientem i posiadanie cech przedsiębiorczości.

15.10.2015 r., siedem uczennic z klas drugich i trzecich odwiedziło salon fryzjerski BLISS 2. Spotkanie poprowadziła właścicielka zakładu, Pani Monika Mężyńska. Wiedzą zawodową, chętnie dzieliły się pracownice i praktykantki. Uczennice poznały; oczekiwania stawiane młodocianym pracownicom w zawodzie fryzjer, cykl kształcenia. Dowiedziały się na czym polega egzamin czeladniczy. Dzięki uprzejmości pracujących Pań, uczennice, zobaczyły jak wygląda obsługa klienta: mycie głowy, farbowanie, ścinanie, modelowanie.

7u

8u

Odwiedziny w zakładzie BLISS, były zalążkiem do nawiązania współpracy nad nowym projektem. Efekt będzie widoczny w listopadzie podczas Tygodnia Przedsiębiorczości ale o tym… już wkrótce.

Umówione spotkanie w stolarni, po konsultacji z pracodawcą – Panem Pisarczykiem, zostało przełożone na inny termin.

Trwają ustalenia odnośnie spotkania z kucharzem w środowisku pracy.

szkolny doradca zawodowy
Anna Pankowska