Z myślą o przyszłości

9.02.2017 r uczniowie trzecich klas gimnazjum uczestniczyli w dwóch spotkaniach.
Pierwsze miało na celu przybliżenie uczniom zawodu mechanika i elektromechanika.
Spotkanie poprowadziła kierownik serwisu BOJARSKI Pani Agnieszka Szoka.
Pani kierownik przygotowała ćwiczenie, które polegało na dopasowaniu czynności i umiejętności zawodowych do zawodów ; mechanika pojazdów samochodowych, elektromechanika pojazdów samochodowych i blacharza samochodowego. Uczniowie otrzymali wiedzę dotyczącą podpisywania umów o pracę ( młodociani pracownicy), o wadze egzaminu czeladniczego oraz o możliwości wystąpienia do Izby Rzemieślniczej o wydanie europejskiego świadectwa respektowanego w krajach Unii Europejskiej. Uczniowie zostali zaproszeni na wycieczkę zawodoznawczą do serwisu BOJARSKI.

Naszym kolejnym gościem była trener personalna Pani Beata Kowalkowska. Piękna, młoda, wysportowana, fit!
Pani trener opowiedziała o swojej  ścieżce  edukacyjno-zawodowej, decyzjach życiowych, pracy zawodowej, przekwalifikowaniu.
Młodzież dowiedziała się jak zostać trenerem personalnym, na czym polega praca trenera. Wskazała na kierunki studiów, które rozwijają wiedzę odnośnie budowy ludzkiego ciała, kursy zawodowe. Podkreśliła jak ważne jest zdrowe żywienie i ruch , który dodaje energii i witalności.

Anna Pankowska
szkolny doradca zawodowy