Warsztaty stowarzyszenia „Educare”

Szanowni Rodzice / Opiekunowie!

Stowarzyszenie „Educare” zaprasza rodziców na warsztaty
„RODZIC NA 5”
skierowane do tych rodziców / opiekunów dzieci, którzy chcieliby podnieść swoje kompetencje wychowawcze oraz do tych, którzy mają trudności wychowawcze z dziećmi.

Oferta skierowana jest do rodziców/ opiekunów mieszkających w Radziszewie lub okolicach, ponieważ zajęcia odbywać się będą w Radziszewie, raz w tygodniu w godzinach popołudniowych i będą całkowicie bezpłatne. Każda osoba uczestnicząca w zajęciach otrzyma certyfikat uczestnictwa.

Pierwsze spotkanie jest zaplanowane na 3 czerwca 2015 r.

Tematyka spotkań:

 1. Spotkanie I – poznajmy się
 2. Jak określać dziecku granice
 3. Jak pomóc dziecku radzić sobie z uczuciami
 4. Uczucia c.d.
 5. Jak zachęcać dziecko do współpracy
 6.  Czy powinno się karać dzieci
 7. Kara a konsekwencja
 8.  Jak zachęcać dziecko do samodzielności
 9. Jak uwolnić dziecko od narzuconych mu ról
 10. Dziecięca agresja
 11. Przemoc rówieśnicza
 12. Spotkanie z gościem
 13. Jak mądrze chwalić dzieci
 14. Spotkanie podsumowujące, rozdanie dyplomów

Informacje na www.educare.szczecin.pl

Osobą do kontaktu jest pan Kamil Pawlaczyk, tel. 531 793 131,
adres e-mail: kpawlaczyk@educare.szczecin.pl

Zapisy możliwe są także pod nr tel. 604 513 724 bądź poprzez e-mail: educare.szczecin@wp.pl.