Uroczystość nadania Szkole Podstawowej nr 3 im. Noblistów Polskich

imie
31 maja w Auli im. 750-lecia Gryfina odbyła się uroczystość nadania Szkole Podstawowej nr 3 im. Noblistów Polskich. Swoją obecnością wydarzenie uświetnili przedstawiciele lokalnych władz, w tym Sekretarz Miasta i Gminy Gryfino pani Ewa Sznajder, naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych pan Grzegorz Jastrowicz, radni Rady Miasta i Gminy Gryfino, a także ksiądz dziekan Henryk Krzyżewski.
W uroczystości udział wzięli reprezentanci lokalnych przedsiębiorstw, przedstawiciele Rady Rodziców, członkowie Rady Pedagogicznej oraz przedstawiciele społeczności uczniowskiej Zespołu Szkół w Gryfinie. W auli obecnych było siedem pocztów sztandarowych. Zaraz po rozpoczynającym uroczystość polonezie w wykonaniu uczniów, głos zabrała dyrektor Zespołu Szkół, pani Danuta Bus. W swojej przemowie wyraziła życzenie, by w dobie upadku autorytetów, Nobliści Polscy byli wzorem do naśladowania dla uczniów naszej szkoły. Po wręczeniu Dyrekcji i uczniom Uchwały Rady Miasta dotyczącej nadania szkole imienia, uroczyście przekazano Dyrekcji i uczniom sztandar szkoły, ufundowany przez rodziców i nauczycieli. Po poświęceniu sztandaru, odbyło się ślubowanie uczniów, w którym przyrzekali strzec sztandaru, dbać o dobre imię szkoły i uczciwie spełniać swoje obowiązki. W części artystycznej uczniowie zaprezentowali rys biograficzny każdego z sześciu Polskich Noblistów, przeplatany odrobiną poezji Czesława Miłosza i Wisławy Szymborskiej. Po odśpiewaniu hymnu Szkoły Podstawowej nr 3, przygotowanego specjalnie na tę okoliczność, nastąpiło wręczenie Olimpionów, czyli nagród dla wyróżniających się swoim zaangażowaniem w pracę nauczycieli. Po oficjalnej części wszyscy goście zostali zaproszeni na słodki poczęstunek.

Eliza Bartczak
Karolina Złota-Wróbel