Archiwum tagów zamówienia

Rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Zakup i dostawa produktów spożywczych do stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Gryfinie” ogłoszonego w dniu 30.11.2015 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 324574-2015.

20151223145150895

„Zakup i dostawa produktów spożywczych”

ZAPRASZAMY DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWY O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA POWYŻEJ 30 000 EURO DO KWOT OKREŚLONYCH  W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA:

„Zakup i dostawę produktów spożywczych do stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Gryfinie”

Ogłoszenie

SIWZ

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na ochronę…

PROTOKÓŁ Z ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI DLA ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ OSÓB I MIENIA
polegającego na świadczeniu usługi stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej mienia należącego do Zespołu Szkół w Gryfinie.
NR PROCEDURY: 1/1/2015

Protokół z rozstrzygnięcia