Archiwum tagów szkolny doradca zawodowy

Warsztat florystyczny

DSC_0655

21 grudnia 2015 r, w Gryfińskim Domu Kultury, dzięki uprzejmości Pani Anety Kopystyńskiej, odbył się warsztat florystyczny. W warsztacie uczestniczyły uczennice klasy III B i III C.  ”Owoce” prac podziwiać można na zdjęciach.

Miałyśmy również przyjemność, obejrzenia przedstawienia, w wykonaniu młodych  kolędników z SP Nr 1 w Gryfinie. Wspólnie śpiewaliśmy kolędy. Uczennice, były zgodne co do oceny warsztatu – było super!

W imieniu uczennic  i swoim –  Dziękujemy.

Anna Pankowska

Z wizytami u pracodawców

We wrześniu doradca zawodowy przeprowadził kampanię informacyjną w klasach drugich i trzecich gimnazjum, przedstawiając propozycje szkoły w obszarze edukacyjno- zawodowy. Pierwszą propozycją były spotkania u lokalnych pracodawców, zatrudniających młodocianych pracowników na praktyczną naukę zawodu.
Doradca zaproponował spotkania w zawodach; sprzedawca, fryzjer, piekarz, kucharz, mechanik, elektromechanik, stolarz. Największym zainteresowaniem ze strony uczniów cieszył się zawód; mechanika, sprzedawcy , fryzjera, kucharz. Czytaj dalej

Spotkanie klasy przysposabiającej do pracy

drzwi do sławy

Dyrekcja Gimnazjum Nr 1 im. Olimpijczyków Polskich w Gryfinie zaprasza  rodziców i uczniów,  zainteresowanych kształceniem w klasie drugiej  przysposabiającej do pracy, na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 14 maja 2015 r. o godz.16.30 w auli szkoły.

O przyjęcie do klasy ubiegać się mogą, uczniowie, którzy ukończyli 15 lat, posiadają, bądź posiadać  będą świadectwo ukończenia pierwszej klasy  gimnazjum i  chcą odbywać dwuletnie przysposobienie w wybranym przez siebie zawodzie.

Wszystkich  zainteresowanych  serdecznie  ZAPRASZAMY.

Przewidywany czas spotkania ok. 30 min. Spotkanie poprowadzi wychowawczyni klasy przysposabiającej do pracy

Anna Pankowska

Jak wybrać szkołę średnią?

Uczniowie klas trzecich są już po  egzaminach gimnazjalnych, przed nimi jeden z ważniejszych wyborów życiowych: wybór szkoły ponadgimnazjalnej…

Co powinien wiedzieć kandydat ubiegający się o przyjęcie do klas pierwszych szkół  ponadgimnazjalnych ?

Są trzy typy szkół ponadgimnazjalnych:
Liceum Ogólnokształcące,
Technikum,
Zasadnicza Szkoła Zawodowa.

Kandydat ma prawo wyboru trzech szkół i nieograniczonej liczby oddziałów. Kandydat, może uzyskać maksymalnie 200 punktów

za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowo zajęć edukacyjnych, a także za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku w gimnazjum oraz inne osiągnięcia kandydata odnotowane na świadectwie, w tym:
– 100 pkt. za wyniki egzaminu (w przeliczeniu 0,2 pkt za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie),
– 100 pkt. które dzieli się: 60 punktów za oceny z j.polskiego i trzech (wybranych przez szkołę) obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskanych na świadectwie oraz 40 punktów za szczególne osiągniecia.

Miasto Szczecin objęte jest naborem elektronicznym: www.nabor.szczecin.pcss.pl

Należy, zapoznać się z informatorem, zalogować się, wypełnić podanie, podpisać je wraz z rodzicem i zanieść do szkoły pierwszego wyboru(szkoły, która znajduje się na miejscu pierwszym).

Miasta: Gryfino, Chojna, Mieszkowice, Starościn objęte są naborem tradycyjnym.

Należy:
wydrukować podanie ze strony internetowej szkoły bądź pobrać z sekretariatu, wypełnić a następnie podpisać wraz z rodzicem. Zanieść do sekretariatu szkoły.

Ważne daty:
Od 11 maja do 03 czerwca 2015 r do godz. 15.00
składanie wniosków do szkół ponadgimnazjalnych.

Do Liceum kandydat składa podanie.

Do Technikum; podanie plus orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w wybranym przez siebie zawodzie.

Do Zasadniczej Szkoły Zawodowej do podania i orzeczenia lekarskiego, kandydat załącza umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.

8- 12 czerwca 2015 r. sprawdziany predyspozycji językowych/ uzdolnień kierunkowych(oddziały międzynarodowe, dwujęzyczne, artystyczne) lub sportowych(klasy sportowe)

17 czerwca 2015 r. ogłoszenie wyników uzdolnień kierunkowych

19 – 24 czerwca 2015 r. możliwość dokonania zmiany w wyborze szkoły (w tym celu należy: wycofać stare podanie, wydrukować nowe i zostawić je w szkole pierwszego wyboru).

26 czerwca 2015 r. zakończenie roku szkolnego

od 26 do 30 czerwca 2015 r.do godz.15.00

kandydat zobowiązany jest dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru, kopii dokumentów poświadczonych przez dyrektora gimnazjum:
– świadectwa ukończenia gimnazjum,
– zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz innych wymaganych dokumentów.

do 03 lipca 2015 r. godz.15.00 ogłoszenie wyników naboru listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziałów klas pierwszych (szkoły, strona internetowa).

do 8 lipca 2015 r. do godz. 12.00 kandydaci przyjęci do szkoły składają oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki w szkole poprzez oryginały:
– świadectwa ukończenia gimnazjum,
– zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz innych załączników, wymaganych przez szkoły w tym karty zdrowia i trzech zdjęć podpisanych na odwrocie.

Kandydat który nie dopełni w/w formalności zostanie skreślony z listy uczniów!

do 8 lipca 2015 r.do godz. 15.00 podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do danej szkoły

W przypadku, kiedy uczeń NIE dostanie się do żadnej z wybranych przez siebie szkół ponadgimnazjalnych ma do wyboru;
– wzięcie udziału w naborze uzupełniającym; korzysta z wolnych miejsc,
– wystąpienie z wnioskiem do komisji rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy(należy to zrobić w terminie do 7 dni od ogłoszenia wyników). Szkoła ma 5 dni na przygotowanie i wydanie odmowy przyjęcia.

Anna Pankowska

CELUJ w X LO

Drodzy uczniowie i rodzice uczniów III klas gimnazjalnych .

Celujcie w Dziesiątkę

U nas dzieje się więcej niż myślicie
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną X LO na rok szkolny 2015/2016

Nie zostawiajcie swojej przyszłości przypadkowi – celujcie w X LO!

JUŻ NIEDŁUGO ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ DO KLAS :
– rekreacyjno – ruchowej z poszerzonym j, angielskim,
– biologiczno – chemicznej z poszerzonym j, angielskim,
– matematyczno – fizycznej z poszerzonym j, angielskim,

Obejrzyjcie nasz film promocyjny i zajrzyjcie na stronę www.blektina.szczecin.pl

 PRZYJDZCIE NA OTWARTE DNI SZKOŁY!!!

ZAPRASZAMY!!!

Link do strony: www.blekitna.szczecin.pl
Link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=bZtyVSa2cgA

 

2015 Rok Zawodowców

13 marca 2015 r. w Gimnazjum Nr 1 w Gryfinie odbyły się Targi Szkół Ponadgimnazjalnych pod hasłem ” 2015 Rok Zawodowców”.

DSC_7584 Wzięło w nich udział 18 jednostek: Zespół Szkół Nr 2 ze Szczecina, Zespół Szkół Nr 3 ze Szczecina, Zespół Szkół Nr 4 ze Szczecina, Zespół Szkół Nr 8 ze Szczecina, Zespół Szkół Ogólnokształcących z Gryfina, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 z Gryfina, Zespół Szkół Samochodowych ze Szczecina, Zespół Szkół Rzemieślniczych ze Szczecina, Zespół Szkół  Nr 1 w Chojnie, Zespół Szkół Budowlanych ze Szczecina, Centrum Edukacji w Szczecinie Zdrojach, Zespół Szkół Łączności ze Szczecina, Centrum Kształcenia Sportowego ze Szczecina, Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej ze Szczecina, Technikum Leśne ze Starościna, Technikum Delta ze Szczecina, Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie Zdrojach oraz Mobilne Centrum Informacji Zawodowej ze  Szczecina.
Informacja edukacyjno-zawodowa skierowana była do uczniów klas trzecich i drugich gimnazjum z Gardna, Chwarstnicy oraz uczniów Gimnazjum Nr 1 w Gryfinie.

Szkoły ponadgimnazjalne przedstawiły  bogatą ofertę edukacyjno-zawodową. Stoiska wystawiennicze oprócz informacji o szkołach prezentowały wytwory swojej działalności. Prezentowano: stylizacje fryzur, gokarty, skóry zwierząt, eksponaty entomologiczne, modele statków, mundury wojskowe, wielkanocne ręcznie zdobione jajka. Malowano portrety. Chwalono się sukcesami, pucharami.

Z dumą prezentowano banery z logo szkół i instytucji. Zachęcano uczniów do podjęcia nauki: folderami, ulotkami, rozmowami.
Uczono udzielania pomocy przedmedycznej Szkolne maskotki rozdawały ulotki i częstowały łakociami.
W tle słychać było muzykę, która wprowadzała w  wiosenny nastrój.
Przygotowań było wiele ale i satysfakcja ogromna słysząc podziękowania wystawców i zadowolone miny gimnazjalistów.

organizator Targów
szkolny doradca zawodowy
Anna Pankowska.

Po wizytach pracodawców

Zrzut ekranu 2015-02-19 o 18.51.42

Od grudnia 2014 r odwiedzali naszą szkołę pracodawcy, którzy zatrudniają
młodocianych pracowników. Pracodawcy, opowiadali o czynnościach jakie
trzeba nabyć aby stać się dobrym rzemieślnikiem. Zwracali uwagę jak ogromną
rolę przy wyborze zawodu odgrywają zainteresowania, predyspozycje zawodowe
i stan zdrowia. Każdy z zaproszonych gości używał słów, które są kluczowe
w danej firmie, branży , zakładzie pracy.
Zgodnie z oczekiwaniami uczniów odbyły się spotkania z pracodawcami:
Zawód mechanika samochodowego przybliżyła uczniom, kierownik BOSCH
Disel Centrum, Pani Agnieszka Szoka, mówiąc o specyfice zakładu.
Nakłaniając uczniów do rozwijania zainteresowań technicznych
i mechanicznych i elektronicznych. Podkreślała jak ważną rolę w zrozumieniu
zagadnień z dziedziny mechaniki, mają przedmioty szkolne takie jak:
matematyka, fizyka, informatyka.
Praktyczną naukę zawodu, ścieżki kariery zawodowej w zawodzie fryzjer
zaprezentowały; właścicielka zakładu BLISS Pani Monika Mężyńska
i współwłaścicielkazakładu MATRIX Pani Marta Czyleko. Obie Panie zwróciły
uwagę uczennic na:kontakt z klientem, umiejętność słuchania,
zręczność manualną, używanie wyobraźni.
Podkreślały dynamiczny rozwój branży fryzjerskiej oraz zapotrzebowanie
na… kreatywność!
Właściciel zakładu „POLAR – SERVICE” Pan Zbigniew Próba z pasją opowiadał
o elektromechanice; zasadach działania prądu, podzespołach elektronicznych,
działaniu urządzeń AGD, akumulatorów itp. Stwierdził, że elektronika to
przyszłość, przed którą otwierają się wszystkie drzwi postępu technologicznego.
Zaznaczył, iż tylko fachowiec posiadający wiedzę, umiejętności i doświadczenie
może zarabiać „duże” pieniądze.
Tajniki branży gastronomicznej przybliżyła uczniom, właścicielka restauracji
SAGA Pani Małgorzata Chańko. Uczniowie poznali specyfikę lokalu,
środowisko pracy, narzędzia oraz obowiązki jakie stoją przed młodocianym
pracownikiem. Pani Chańko, nakreśliła uczniom czego uczyć się będą
w klasie I, II i III w zawodzie kucharz i kelner. Podkreśliła,
że najważniejszą osoba w restauracji
Dobry smak, dobry gust, doświadczenie, estetyka podania,to jest to!
Przedstawiciele firmy Jaeger Polska: Pan Arkadiusz Gęślowski i instruktor
nauki zawodu Pan Mariusz Grabias, zachęcali chłopców do kształcenia w zakresie
użytkowania maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w procesie
produkcyjnym elementów gumowych, tworzyw sztucznych i metali. Zapraszali na dzień
otwarty zakładu JAEGER uczniów i rodziców. Nakreślili możliwości awansu zawodowego.
Opowiedzieli o pozytywnym nastawieniu zakładu na innowacyjność i kreatywność pracowników.
Przedstawili zakład Jaeger jako prężnie rozwijający się zakład
produkcyjny.
W lutym 2015r prezentację multimedialną popartą wykładem pt. ”Reorientacja na
rynku pracy” zaprezentowała uczniom, doradczyni zawodowa- doradca klienta, Pani
Beata Frąckiewicz z Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie.
Podsumowując
Uczniowie ; Dowiedzieli się jakie oczekiwania, stawiać im – przyszłym
młodocianym pracownikom- będą pracodawcy.
Poznali zadania i obowiązki w poszczególnych zawodach. Narzędzia pracy.
Poznali przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania określonych zawodów.
Wiedzą na jakie zawody i sektory jest zapotrzebowanie i jakie kompetencje
należy posiadać, aby zwiększyć swoje szanse na znalezienie wymarzonej pracy.
Teraz pozostaje Wam drodzy uczniowie, przeanalizowanie zebranych informacji
i dokonanie właściwych wyborów związanych z planowaniem ścieżki edukacyjno
zawodowej.
Słowem kluczem ubiegłorocznych spotkań była: PASJA w tym roku
: KREATYWNOŚĆ !
Wszystkim gościom, pracodawcom, którzy znaleźli czas (kosztem obowiązków służbowych) i przyszli na spotkania z młodzieżą wyrażam ogromne podziękowania.

szkolny doradca zawodowy