„Szkolne życie”

196

Ponad miesiąc nauki już za nami. Szkolne życie „nabiera rozpędu”. Uczniowie z pierwszej klasy oraz dzieci z oddziału przedszkolnego pewniej czują się w swojej szkole. Zawiązują się nowe przyjaźnie. Starsi koledzy i koleżanki chętnie służą pomocą. Uchwycone chwile to dowód na to, że w naszej szkole ważna jest nauka oraz integracja i dobra zabawa.