Spotkanie klasy przysposabiającej do pracy

drzwi do sławy

Dyrekcja Gimnazjum Nr 1 im. Olimpijczyków Polskich w Gryfinie zaprasza  rodziców i uczniów,  zainteresowanych kształceniem w klasie drugiej  przysposabiającej do pracy, na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 14 maja 2015 r. o godz.16.30 w auli szkoły.

O przyjęcie do klasy ubiegać się mogą, uczniowie, którzy ukończyli 15 lat, posiadają, bądź posiadać  będą świadectwo ukończenia pierwszej klasy  gimnazjum i  chcą odbywać dwuletnie przysposobienie w wybranym przez siebie zawodzie.

Wszystkich  zainteresowanych  serdecznie  ZAPRASZAMY.

Przewidywany czas spotkania ok. 30 min. Spotkanie poprowadzi wychowawczyni klasy przysposabiającej do pracy

Anna Pankowska