Składki na Radę Rodziców

Szanowni Państwo,

Uprzejmie prosimy o dokonywanie wpłat składki na Radę Rodziców na rok szkolny 2016/2017.

Wpłat można dokonywać u Skarbnika Rady Rodziców w czasie dyżurów pełnionych w szkole w czasie zebrań z rodzicami lub na rachunek bankowy:

Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Gryfinie
Bank Spółdzielczy w Gryfinie
nr r-ku 56 9377 0000 0004 7252 2000 0001

Tytuł wpłaty: nazwisko ucznia, klasa, oznaczenie szkoły (SP lub GIM)

Poniżej przedstawiamy zestawienie dotychczasowych wpłat w podziale na klasy.

Z poważaniem,

Rada Rodziców