Rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Zakup i dostawa produktów spożywczych do stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Gryfinie” ogłoszonego w dniu 30.11.2015 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 324574-2015.

20151223145150895