Realizacja projektu „Zawód z Pasją”

reha

Do tej pory uczniowie spotkali się z reprezentantami zawodów:
Strażak, dziennikarz, psycholog, rehabilitant, lekarz, kurator sadowy.
Spotkania odbyły się na terenie szkoły ale i w środowiskach pracy.

Na spotkaniu z Naczelnikiem Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego Straży Pożarnej w Gryfinie bryg. mag inż. Piotrem Juzyszynem i pkt. mgr Krzysztofem Blujem. Uczniowie poznali: ścieżki kształcenia w zawodzie strażaka; Szkołę Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, Szkołę Główna Służy Pożarniczej w Warszawie. Dowiedzieli się jakie wymagania i oczekiwania stawia się kandydatom. Jakie trzeba mieć predyspozycje, zainteresowania, kondycję i stan zdrowia. Jakie są warunki pracy i płacy. Panowie strażacy, podkreślali jak ważne w ich pracy jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i odpowiedzialność za zdrowie i życie swoje i innych.
W redakcji Gazety Gryfińskiej. O pracy dziennikarza prasowego opowiadali

Panowie: Krystian Wawrzonek, Rafał Remont, Tomasz Obacz. Uczniowie dowiedzieli się, że być dobrym dziennikarzem to; mieć wiedzę, być komunikatywnym, wykształconym, dociekliwym, obiektywnym, odważnym, otwartym na ludzi i ludzkie problemy oraz posiadać ”lekkość pióra”. Spotkanie spuentował Pan Remont mówiąc, że dziennikarstwo to…styl życia.

Uczniowie spotkali się z psychologiem Panią Dorotą Kajdą, poznając jedno ze środowisk pracy psychologów – Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną. Pani psycholog opowiedziała na czym polega praca psychologa. Jak ważny w tej pracy jest wewnętrzny spokój, umiejętność posługiwania się poprawną polszczyzną.

Jak istotna jest nauka biologii i chemii. Pani psycholog podkreślała, że w tej pracy liczy się drugi człowiek, że nie można tego zawodu wykonywać bez ciągłego dokształcania się. Jaką rolę w życiu zawodowym spełnia przejście własnej terapii. Pani Kajda zwróciła uwagę uczniom na to, gdzie studiować psychologię i jakie są jej specjalności.

 

Spotkanie z mgr rehabilitacji Panią Ludmiłą Wójcikowską odbyło się w zakładzie rehabilitacji APTUS- INTERMED. Uczniowie poznali nie tylko teoretyczną ścieżkę kształcenia w zawodzie rehabilitant, którą Pani Wójcikowska przedstawiła w sposób ciekawy i prosty. Zaprezentowała sposób wykorzystania umiejętności zawodowych. Uczniowie zobaczyli sprzęt rehabilitacyjny. Sale: kinezyterapii, fizykoterapii i gabinet masażu. Swoimi doświadczeniami dzieliły się nie tylko pracownice zakładu rehabilitacyjnego ale i odbywający praktyki studenckie… absolwenci naszego gimnazjum!

Ania

Zainteresowani kształceniem w zawodzie medyka spotkali się z lekarzem anestezjologiem Panią Dorotą Sokołowską. Uczniowie dowiedzieli się na jakie przedmioty położyć szczególny nacisk przygotowując się do egzaminu maturalnego. O tym, że istnieje możliwość podjęcia nauki na studiach państwowych i płatnych. Jak wyglądają praktyki, staże studenckie, ubieganie się o akredytację. O wyborze specjalizacji. Pracy. Ambicji. Obcowaniu z drugim człowiekiem. Pokonywaniu lęku i wstydu. Zmierzeniu się z własnymi słabościami. Empatią i szacunkiem dla człowieka, człowieka chorego i jego rodziny. O mówieniu prawdy choremu odnośnie jego stanu zdrowia. Całożyciowym doskonaleniu zawodowym. Umiejętnością posługiwania się językami obcymi a w szczególności językiem angielskim.

dfgDSC_0674

Kuratorzy sądowi ds. dla nieletnich i dorosłych Pani Katarzyna Kamińska i Pani Magdalena Sójka przedstawiły różnice między rolą kuratora sądowego a kuratora społecznego. Jakie studia należy ukończyć aby ubiegać się o pracę w służbie kuratorskiej. Zaznaczyły podobieństwa i różnice w pełnieniu obowiązków związanych z nadzorem nad rodziną idorosłymi. Środowiska pracy kuratorów. Powiedziały o predyspozycjach osobowościowych . O zawodzie kuratora, który cieszy się prestiżem społecznym i zaufaniem publicznym. Panie podkreślały, że w pracy nie ma szablonu i jednakowych rozwiązań bo każdy człowiek i jego problem wymaga indywidualnego podejścia. Obie Panie kładły nacisk na to, iż nie można być „głuchym” na ludzką krzywdę. Podkreślały jak wiele instytucji może pomóc człowiekowi , rodzinie w sytuacji problemowej lub kryzysowej. Podsumowując obie Panie powiedziały, że nie zamieniły by zawodu na żaden inny gdyż daje on im ogromną satysfakcję.

Wszystkim wymienionym w artykule osobom i ich zwierzchnikom składam ogromne podziękowania.

W marcu odbędzie się spotkanie z absolwentami naszego gimnazjum pt.: ” Ja i moje decyzje”.

1.04.2016 r. w auli szkoły odbędą się …. po raz dziesiąty TARGI SZKÓŁ.

ZAPRASZAM

 

szkolny doradca zawodowy

Anna Pankowska