PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY
10, 11, 12.01.2017

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

KLASY III

8.20 – spotkanie w klasach wg harmonogramu, przekazanie pasków z kodami

  • od 8.30 – wejście do sal egzaminacyjnych, losowanie miejsc

  • od 9.00 – 12.00 (12.45– dla uczniów z zaleceniami) egzamin

  • uczniowie piszący egzamin przebywają w sali egzaminacyjnej w wyznaczonych godzinach bez możliwości wcześniejszego jej opuszczenia

  • uczniowie, którzy nie zdają języka obcego – poziom rozszerzony, przebywają w tym czasie w świetlicy szkolnej

KLASY IV, V, VI (SP) I, II (GM)

  • zajęcia lekcyjne wg planu w wyznaczonych gabinetach

  • uczniowie wychodzą na przerwy

    KLASY III

  • od godz. 12.00 lekcje wg planu