Praktyczne zastosowanie matematyki

 

17 maja 2017r uczniowie klas trzecich gimnazjum spotkali się z architektem Panią Edytą Waszak. Pani Waszak polecała  wybór zawodu architekta osobom, które są wrażliwe na estetykę, mają wyobraźnię przestrzenną, są dokładne i potrafią rysować. Warunek jest jeden trzeba pokochać matematykę!
Psychologia i życie
19 maja 2017r. uczniowie  uczestniczyli w wycieczce edukacyjno zawodowej do Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Gryfinie. Celem spotkania było poznanie zawodu psychologa w środowisku pracy. Uczniowie dowiedzieli się jak zostać psychologiem, gdzie  studiować psychologię, czym zajmuje się psycholog oraz kto jest odbiorcą usługi psychologicznej.
Oba spotkania były niezwykle interesujące.
W imieniu swoim  i uczniów dziękuję Pani Edycie Waszak za poświęcony czas i segregatory wiedzy oraz dyrektorowi PPP  w Gryfinie Pani Jolancie Majewskiej za umożliwienie uczniom spotkania z Paniami psychologami.

Anna Pankowska
szkolny doradca zawodowy