Po wizytach pracodawców

Zrzut ekranu 2015-02-19 o 18.51.42

Od grudnia 2014 r odwiedzali naszą szkołę pracodawcy, którzy zatrudniają
młodocianych pracowników. Pracodawcy, opowiadali o czynnościach jakie
trzeba nabyć aby stać się dobrym rzemieślnikiem. Zwracali uwagę jak ogromną
rolę przy wyborze zawodu odgrywają zainteresowania, predyspozycje zawodowe
i stan zdrowia. Każdy z zaproszonych gości używał słów, które są kluczowe
w danej firmie, branży , zakładzie pracy.
Zgodnie z oczekiwaniami uczniów odbyły się spotkania z pracodawcami:
Zawód mechanika samochodowego przybliżyła uczniom, kierownik BOSCH
Disel Centrum, Pani Agnieszka Szoka, mówiąc o specyfice zakładu.
Nakłaniając uczniów do rozwijania zainteresowań technicznych
i mechanicznych i elektronicznych. Podkreślała jak ważną rolę w zrozumieniu
zagadnień z dziedziny mechaniki, mają przedmioty szkolne takie jak:
matematyka, fizyka, informatyka.
Praktyczną naukę zawodu, ścieżki kariery zawodowej w zawodzie fryzjer
zaprezentowały; właścicielka zakładu BLISS Pani Monika Mężyńska
i współwłaścicielkazakładu MATRIX Pani Marta Czyleko. Obie Panie zwróciły
uwagę uczennic na:kontakt z klientem, umiejętność słuchania,
zręczność manualną, używanie wyobraźni.
Podkreślały dynamiczny rozwój branży fryzjerskiej oraz zapotrzebowanie
na… kreatywność!
Właściciel zakładu „POLAR – SERVICE” Pan Zbigniew Próba z pasją opowiadał
o elektromechanice; zasadach działania prądu, podzespołach elektronicznych,
działaniu urządzeń AGD, akumulatorów itp. Stwierdził, że elektronika to
przyszłość, przed którą otwierają się wszystkie drzwi postępu technologicznego.
Zaznaczył, iż tylko fachowiec posiadający wiedzę, umiejętności i doświadczenie
może zarabiać „duże” pieniądze.
Tajniki branży gastronomicznej przybliżyła uczniom, właścicielka restauracji
SAGA Pani Małgorzata Chańko. Uczniowie poznali specyfikę lokalu,
środowisko pracy, narzędzia oraz obowiązki jakie stoją przed młodocianym
pracownikiem. Pani Chańko, nakreśliła uczniom czego uczyć się będą
w klasie I, II i III w zawodzie kucharz i kelner. Podkreśliła,
że najważniejszą osoba w restauracji
Dobry smak, dobry gust, doświadczenie, estetyka podania,to jest to!
Przedstawiciele firmy Jaeger Polska: Pan Arkadiusz Gęślowski i instruktor
nauki zawodu Pan Mariusz Grabias, zachęcali chłopców do kształcenia w zakresie
użytkowania maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w procesie
produkcyjnym elementów gumowych, tworzyw sztucznych i metali. Zapraszali na dzień
otwarty zakładu JAEGER uczniów i rodziców. Nakreślili możliwości awansu zawodowego.
Opowiedzieli o pozytywnym nastawieniu zakładu na innowacyjność i kreatywność pracowników.
Przedstawili zakład Jaeger jako prężnie rozwijający się zakład
produkcyjny.
W lutym 2015r prezentację multimedialną popartą wykładem pt. ”Reorientacja na
rynku pracy” zaprezentowała uczniom, doradczyni zawodowa- doradca klienta, Pani
Beata Frąckiewicz z Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie.
Podsumowując
Uczniowie ; Dowiedzieli się jakie oczekiwania, stawiać im – przyszłym
młodocianym pracownikom- będą pracodawcy.
Poznali zadania i obowiązki w poszczególnych zawodach. Narzędzia pracy.
Poznali przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania określonych zawodów.
Wiedzą na jakie zawody i sektory jest zapotrzebowanie i jakie kompetencje
należy posiadać, aby zwiększyć swoje szanse na znalezienie wymarzonej pracy.
Teraz pozostaje Wam drodzy uczniowie, przeanalizowanie zebranych informacji
i dokonanie właściwych wyborów związanych z planowaniem ścieżki edukacyjno
zawodowej.
Słowem kluczem ubiegłorocznych spotkań była: PASJA w tym roku
: KREATYWNOŚĆ !
Wszystkim gościom, pracodawcom, którzy znaleźli czas (kosztem obowiązków służbowych) i przyszli na spotkania z młodzieżą wyrażam ogromne podziękowania.

szkolny doradca zawodowy