Planeta Zaczytanych

Planeta
W naszej szkolnej bibliotece powstał przytulny kącik czytelniczy dla
najmłodszych. Wspólnymi siłami (Dyrekcja, Rada Rodziców, Bibliotekarki
i uczniowie) udało się stworzyć miejsce zachęcające do odpoczynku
z książką.
Zapraszamy      Wasze Bibliotekarki