Pierwszaki na drodze

566

W dniach 23 i 24 września najmłodsi uczniowie naszej szkoły pod opieką policjanta i strażnika miejskiego uczestniczyli w praktycznych zajęciach bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię. Podczas wycieczki na skrzyżowanie ulic każdy uczeń dowiedział się w jaki sposób i gdzie należy przechodzić przez jezdnię, co to znaczy być bezpiecznym na drodze. Na koniec spotkania wszyscy uczniowie otrzymali upominki w postaci zeszytów, broszur oraz elementów odblaskowych, które zostały umieszczone w widocznym miejscu na tornistrach. Zajęcia były praktycznym podsumowaniem wiedzy o bezpieczeństwie na drodze jaką uczniowie zdobyli na lekcjach.