Pierwsza pomoc


W dniu 12.12.16 w świetlicy szkolnej SP3, odbył się pokaz pierwszej pomocy. Wychowankowie świetlicy mogli nauczyć się podstawowych zasad bezpieczeństwa i udzielania pomocy w nagłych przypadkach utraty przytomności oraz instrukcji wzywania służb ratunkowych. Chętni mogli przećwiczyć swoje umiejętności na fantomach zakupionych w ramach programu Bezpieczna+.
Sebastian Miesiąc