Patron Szkoły Podstawowej nr 3

Nobliści 2
Największą liczbę głosów w szkolnych wyborach patrona zdobyli
NOBLIŚCI POLSCY.
Wyniki:
Nobliści Polscy       –  217 głosów
Maria Skłodowska – Curie  – 79
Żołnierze Polscy     – 151
Dziękujemy za współpracę przy organizacji wyborów.
Wasze Bibliotekarki