Pasowanie na czytelnika

Pasowanie 1DPasowanie1APasowanie kl.1CPasowanie1E
Uczniowie klas 1D, 1A, 1C, 1E, 1F, 1B zostali pełnoprawnymi czytelnikami
naszej biblioteki szkolnej, celująco zdali egzamin na czytelnika
i dostali wisiorki z sówkami na pamiątkę tej uroczystości.

Pasowanie1F1B