Ogólnopolskie Wybory Książek – podsumowanie

wybory książek 2
Sprawozdania z Wyborów Książek w naszej szkole wysłane do
organizatorów akcji!
W wyborach brało udział: 171 uczniów z Gimnazjum i 173 ze Szkoły
Podstawowej. Dziękujemy za Wasze propozycje tytułów książek(wartych
przeczytania) do zakupienia przez naszą bibliotekę.
Największą liczbę głosów otrzymały: „Igrzyska śmierci” i „Harry Potter”.
Wykazy książek zostały wywieszone przy bibliotece szkolnej.
Wasze Bibliotekarki
Wybory1