NOC BIBLIOTEK


Zapraszamy uczniów klas 2, 3 i 4 szkoły podstawowej do udziału
w ogólnopolskiej akcji „NOC BIBLIOTEK„. Organizatorami wydarzenia
są Biblioteka Szkolna Zespołu Szkół w Gryfinie i Biblioteka Publiczna
w Gryfinie Filia Górny Taras. Impreza odbędzie się w piątek 02 czerwca
2017 roku od godz. 18.00 do 22.00.
Liczba uczestników jest ograniczona: maksymalnie 15 osób. Decyduje
kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmujemy do 24 maja 2017 roku
w bibliotece szkolnej.

Regulamin akcji
NOC BIBLIOTEK

Hasło akcji: Czytanie porusza

1. Organizatorami akcji „NOC BIBLIOTEK” są Biblioteka Szkolna Zespołu Szkół w Gryfinie
i Biblioteka Publiczna w Gryfinie Filia Górny Taras .

2. Akcja odbywa się w piątek 02.06.2017 r. od godziny 18:00 do 22:00.

3. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci od lat 8 do lat 10.

4. Liczba uczestników jest ograniczona: maksymalnie 15 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Zgłoszenia przyjmujemy do 24.05.2017 r.

5. Uczestnicy ”Nocy Bibliotek” przychodzą do biblioteki przebrani za wybraną bajkową postać.

6. Chętni, którzy chcą wziąć udział w akcji muszą dostarczyć do Biblioteki Szkolnej pisemną zgodę rodziców do 02.06.2017 r.

7. Spotykamy się o godz. 18.00 w Bibliotece Publicznej w Gryfinie Filia Górny Taras,
ul. Krasińskiego 87a .

8. Rodzic odbiera dziecko o godz. 22 z Biblioteki Szkolnej Zespołu Szkół w Gryfinie,
ul. Iwaszkiewicza 70.

9. Organizatorzy zapewniają uczestnikom jeden posiłek i napoje.

10. Zapewniamy wiele atrakcji: bajkowy przemarsz między bibliotekami, spotkanie autorskie, naukę tańców, konkursy i zabawy, zajęcia decoupage’u, wspólne przygotowywanie owocowych przegryzek.

11. Uczestnictwo w akcji jest bezpłatne.

12. Dzieci nie powinny mieć przy sobie wartościowych rzeczy. Za zgubienie rzeczy organizator nie odpowiada.

13. Dodatkowych informacji udzielają pod numerami telefonów: nauczyciele bibliotekarze –
91 4164711 w godzinach pracy Biblioteki (8.00- 14.30)
i bibliotekarze Biblioteki Publicznej –
91 4163961 w godzinach pracy Biblioteki (11.00- 18.00).