„Nauka nie poszła w las” – projekty ekologiczne klasy 5b

 Po wycieczce do Ośrodka badawczego w zakresie energii odnawialnej w Ostoi uczniowie klasy 5b bardzo zainteresowali się tematem ochrony środowiska i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Uczniowie samodzielnie, na wzór makiet z Ośrodka, zaprojektowali i wykonali makiety pokazujące wykorzystanie energii wody, Słońca i wiatru oraz zaprezentowali je na lekcji przyrody.