Nasz projekt w nowym budżecie

wifiProjekt zadania „Modernizacja sieci komputerowej i sprzętu komputerowego w Zespole Szkół w Gryfinie” został głosami mieszkańców gminy Gryfino zatwierdzony do realizacji środkami budżetu obywatelskiego w 2017 roku.
Bardzo dziękujemy za wsparcie wszystkim, którzy oddali głos na nasz projekt.

Drugi z naszych projektów ze względu na jego wysoki koszt nie wszedł do realizacji, ale może za rok uda się uzyskać finanse na ten i być może inne projekty.