NARODOWE CZYTANIE w naszej szkole

NC2
Narodowe Czytanie „Lalki” Bolesława odbędzie się w piątek 4 września 2015 r.
Akcja pod patronatem Pary Prezydenckiej.

Na pierwszej lekcji we wszystkich klasach gimnazjalnych będzie czytany fragment
powieści Bolesława Prusa „Lalka” – „Pamiętnik starego subiekta”.
W holu głównym szkoły stanie plansza z portretem pisarza, notką o autorze „Lalki”
i słowniczkiem wyrazów zapomnianych (czyli kilka słów z przeczytanego fragmentu
powieści z objaśnieniami). W czasie przerw w czytelni szkolnej wyświetlane będą
fragmenty filmu „Lalka”.

Do czytelni szkolnej można przynosić domowe egzemplarze „Lalki” do
podstemplowania okolicznościową pieczęcią z kancelarii Prezydenta.
Zapraszamy
Wasze Bibliotekarki