NARODOWE CZYTANIE 2016

NC

W piątek 2 września 2016 roku przystępujemy do ogólnopolskiej akcji –
Narodowe Czytanie 2016.
W tym roku czytamy powieść Henryka Sienkiewicza „Quo vadis”. W bibliotece można także ozdobić swój domowy egzemplarz powieści pamiątkową pieczęcią z Kancelarii Prezydenta RP.
Zapraszamy
Wasze Bibliotekarki