Młodzież zapobiega pożarom

nagrody71

W ramach projektu ” Bezpieczna +” został przeprowadzony konkurs pt. „Młodzież zapobiega pożarom”. Przystąpili do niego wszyscy uczniowie gimnazjum. Podczas eliminacji wyłoniono 100 uczniów, którzy wykazali się wszechstronną wiedzą o pracy straży pożarnej, historii pożarnictwa i udzielaniu pierwszej pomocy. 50 gimnazjalistów z najwyższym wynikiem z testu otrzymało upominki i dyplomy.

Najlepsi z nich to Adrian Rutkowski, Damian Gałek i Honorata Lis.

Wszystkim uczestnikom konkursu GRATULUJĘ !

                                                                                organizator B. Gągolińska