Lekcja historii

Dnia 23 września 2016 r. odbyły się w naszej szkole zajęcia edukacyjne ,,Polacy w Operacji Market-Garden”. Miały one na celu przybliżenie młodzieży zagadnień związanych z działaniami wojsk alianckich na froncie zachodnim we wrześniu 1944 roku i rolę jaką odegrali w nim polscy żołnierze. Zaproszeni edukatorzy przypomnieli nam historię Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie ze szczególnym uwzględnieniem walk 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej pod dowództwem gen. Stanisława Sosabowskiego. Po prelekcji uczestnikom zaprezentowano umundurowanie oraz uzbrojenie wojsk alianckich. Zajęcia stanowiły wstęp do zaplanowanego na następny dzień widowiska historycznego ,,Orły nad Nijmegen” zorganizowanego na gryfińskim nabrzeżu.

magda