Konsultacje społeczne dotyczące utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie

Zgodnie z zarządzeniem Nr 0050.40.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia

25 marca 2015 r. w okresie od dnia 27 marca 2015 r. do dnia 27 kwietnia 2015 r. odbędą się konsultacje społeczne w sprawie utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie. Konsultacje będą przeprowadzone w formie badania ankietowego.

Ankieta jest skierowana do rodziców/opiekunów prawnych wychowanków przedszkoli oraz uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Gryfino. Formularz ankietowy jest do pobrania w z naszej strony.

Na każde dziecko wypełnia się jeden formularz ankietowy.

Wypełnione ankiety można składać:

  • w naszym sekretariacie
  • w przedszkolach i szkołach Gminy Gryfino,
  • w Biurze Obsługi Interesantów w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie,
  • za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16,
    74-100 Gryfino,
  • w formie elektronicznej na adres e-mail: edukacja@gryfino.pl .

Informacje ogólne:

  • Zajęcia w szkole będą odbywać się bezpłatnie, w godzinach popołudniowych,
  • O przyjęcie do szkoły będą mogli ubiegać się kandydaci w wieku od 6 do 16 roku życia.
  • Kandydaci, którzy nie ukończyli 10 roku życia będą kwalifikowani na 6-letni cykl nauczania, natomiast, kandydaci starsi – na cykl 4-letni.