KONKURSY PRZEDMIOTOWE

Zapraszamy uczniów do udziału w szkolnych eliminacjach konkursów przedmiotowych. Regulamin konkursów dostępny na stronie Kuratorium Oświaty w Szczecinie:  http://www.kuratorium.szczecin.pl/index.php/konkursy-i-olimpiady/115-konkursy-przedmiotowe-i-interdyscyplinarne/1756-regulamin-organizacji-konkursow-przedmiotowych-dla-uczniow-szkol-podstawowych-i-gimnazjow-wojewodztwa-zachodniopomorskiego-w-roku-szkolnym-2016-2017
oraz w naszej szkolnej bibliotece.
Terminarz konkursów: 

TERMINARZ  KONKURSÓW   PRZEDMIOTOWYCH  DLA  UCZNIÓW SZKÓŁ  PODSTAWOWYCH  I  GIMNAZJÓW
WOJEWÓDZTWA  ZACHODNIOPOMORSKIEGO  W  ROKU  SZKOLNYM  2016/2017
Lp. Typ konkursu Termin przeprowadzenia
etapu szkolnego
(I etap)
Termin przeprowadzenia
etapu rejonowego
(II etap)
Termin ogłoszenia  wyników etapu
rejonowego (II etap)
Termin przeprowadzenia
etapu wojewódzkiego
(III etap)
Termin ogłoszenia wyników etapu wojewódzkiego
(III etap)
SZKOŁY PODSTAWOWE
1. Języka Polskiego do 7 paźdzernika 2016 r. 21 listopada 2016 r.
godz. 14.00
do 16 grudnia 2016 r. 6 lutego 2017 r.
godz. 14.00
do 24 lutego 2017 r.
2. Matematyczny do 7 paźdzernika 2016 r. 22 listopada 2016 r.
godz. 14.00
do 16 grudnia 2016 r. 7 lutego 2017 r.
godz. 14.00
do 24 lutego 2017 r.
3. Języka Angielskiego do 7 paźdzernika 2016 r. 23 listopada 2016 r.
godz. 14.00
do 16 grudnia 2016 r. 8 lutego 2017 r.
godz. 14.00
do 24 lutego 2017 r.
4. Języka Niemieckiego do 7 paźdzernika 2016 r. 24 listopada 2016 r.
godz. 14.00
do 16 grudnia 2016 r. 9 lutego 2017 r.
godz. 14.00
do 24 lutego 2017 r.
GIMNAZJA
5. Chemiczny 3 października 2016 r.
godz. 10.00
21 listopada 2016 r.
godz. 14.00
do 16 grudnia 2016 r. 6 lutego 2017 r.
godz. 14.00
do 24 lutego 2017 r.
6. Polonistyczny 3 października 2016 r.
godz. 13.00
22 listopada 2016 r.
godz. 14.00
do 16 grudnia 2016 r. 7 lutego 2017 r.
godz. 14.00
do 24 lutego 2017 r.
7. Języka Angielskiego 4 października 2016 r.
godz. 10.00
23 listopada 2016 r.
godz. 14.00
do 16 grudnia 2016 r. 8 lutego 2017 r.
godz. 14.00
do 24 lutego 2017 r.
8. Matematyczny 4 października 2016 r.
godz. 13.00
24 listopada 2016 r.
godz. 14.00
do 16 grudnia 2016 r. 9 lutego 2017 r.
godz. 14.00
do 24 lutego 2017 r.
9. Geograficzny 5 października 2016 r.
godz. 10.00
25 listopada 2016 r.
godz. 14.00
do 16 grudnia 2016 r. 10 lutego 2017 r.
godz. 14.00
do 24 lutego 2017 r.
10. Języka Niemieckiego 5 października 2016 r.
godz. 13.00
28 listopada 2016 r.
godz. 14.00
do 16 grudnia 2016 r. 27 lutego 2017 r.
godz. 14.00
do 24 lutego 2017 r.
11. Fizyczny 6 października 2016 r.
godz. 10.00
29 listopada 2016 r.
godz. 14.00
do 16 grudnia 2016 r. 28 lutego 2017 r.
godz. 14.00
do 24 lutego 2017 r.
12. Historyczny 6 października 2016 r.
godz. 13.00
30 listopada 2016 r.
godz. 14.00
do 16 grudnia 2016 r. 1 marca 2017 r.
godz. 14.00
do 24 lutego 2017 r.
13. Biologiczny 7 października 2016 r.
godz. 10.00
1 grudnia 2016 r.
godz. 14.00
do 16 grudnia 2016 r. 2 marca 2017 r.
godz. 14.00
do 24 lutego 2017 r.
14. Wiedza o Społeczeństwie 7 października 2016 r.
godz. 13.00
2 grudnia 2016 r.
godz. 14.00
do 16 grudnia 2016 r. 3 marca 2017 r.
godz. 14.00
do 24 lutego 2017 r.