KONKURS na zakładkę do książki

BIBLIOTEKA SZKOLNA ZAPRASZA UCZNIÓW

DO UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM

MOJA ZAKŁADKA DO KSIĄŻKI”

Na zakładki czekamy do 16 maja 2017 roku w bibliotece szkolnej.

BIBLIOTEKA SZKOLNA ZAPRASZA UCZNIÓW

DO UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM

MOJA ZAKŁADKA DO KSIĄŻKI”

REGULAMIN

  1. Cele konkursu:

– zainteresowanie uczniów książką,
– rozwijanie zdolności manualnych, plastycznych uczniów,
– rozwijanie wyobraźni twórczej dzieci,
– popularyzacja literatury.

2. Warunki udziału w konkursie:
– Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich zainteresowanych uczniów Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum.
– Zadanie polega na wykonaniu przez ucznia pracy plastycznej na temat „Moja zakładka
do książki”.
– Prace powinny mieć postać
zakładki do książki o wymiarach ok. 21 cm x 6 cm.
– Zakładki mogą być wykonane w dowolnej płaskiej technice plastycznej.
– Każda praca powinna być podpisana: imię i nazwisko ucznia, klasa, szkoła.

3. Kryteria oceny prac:
– pomysłowość,
– oryginalność ujęcia tematu,
– estetyka wykonania pracy,
– samodzielność wykonania.

4. Terminy:
– Prace należy dostarczyć do biblioteki szkolnej do 16 maja 2017 r.
– Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 19 maja 2017 r. (informacja
zostanie umieszczona na stronie internetowej szkoły
i na gazetce bibliotecznej).

5. Postanowienia końcowe:
– Organizator nie zwraca prac wykonanych na konkurs.
– Prace konkursowe oceniać będzie jury powołane przez Organizatora.
– Laureaci otrzymają nagrody (zwycięzca album o sztuce).

Życzymy powodzenia i przyjemnej zabawy podczas wykonywania prac konkursowych. Wasze Bibliotekarki