KONKURS NA PORTRET NOBLISTY

Nobliści
Z okazji nadania Szkole Podstawowej nr 3 imienia Noblistów Polskich
ogłaszamy KONKURS NA PORTRET NOBLISTY.
Z najlepszych sześciu prac powstanie stała GALERIA POLSKICH NOBLISTÓW
w Szkole Podstawowej nr 3 w Gryfinie.
Zasady
Zadanie konkursowe to wykonanie portretu wybranego polskiego noblisty:
– dowolną techniką malarską lub graficzną,
– na kartce formatu A3 (wymiary 297mm x 420 mm),
– podpisane pełnym imieniem i nazwiskiem ucznia (uczniów),
– z podaniem nazwy szkoły i klasy.
Jury przyzna 6 równorzędnych nagród oraz zakwalifikuje najlepsze prace
na wystawę pokonkursową.
Uczestnictwo
Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów Zespołu Szkół w Gryfinie.
Prace mogą być wykonane indywidualnie lub grupowo.
Terminy
Termin dostarczania prac upływa 31.03.2016 r.
Prace przynosimy do p. E. Stasiak lub do biblioteki szkolnej.
Informacje o przyznanych nagrodach zostaną ogłoszone 15.04.2016 r.
Dodatkowych informacji na temat Konkursu udzielają organizatorzy. Pełny tekst
regulaminu Konkursu jest dostępny w naszej szkolnej bibliotece.
Zapraszamy do udziału
Organizatorzy: Elżbieta Stasiak, Lidia Kaźmierska, Marzanna Mysiak