Kiermasz przed wymianą

14 września uczniowie biorący udział w projekcie wymiany polsko-litewskiej zorganizowali kiermasz, z którego wszystkie zebrane środki zostaną wykorzystane na organizację  zajęć podczas pobytu młodzieży z obu krajów w hotelu „U Śnieżków”.

14355943_1208546209210379_1561347408_n

Projekt o nazwie „Polub i udostępnij” („Like and share”) ma nacelu wymianę polsko-litewskiej młodzieży. W tym roku młodzież z Litwy odwiedzi młodzież gryfińską w dniach 18-24 września 2016. Celem projektu jest pokazanie, żeinternet można wykorzystać twórczo do dzielenia się z innymi swoimi pasjami oraz zainteresowaniami. Realizacja projektu zakłada aktywny udział młodzieży w realizacji zadań. W czasie siedmiu dni wymiany, młodzież będzie brała udział w różnorodnych aktywnościach ukierunkowanych na rozwijanie ich pasji oraz poznawanie kultur obu narodów. Wśród aktywności będą między innymi warsztaty taneczne, kulinarne, wikliniarskie, pokazujące bogactwo kulturowe krajów wymiany. Efektem spotkania młodzieży z Polski i z Litwy będą nowocześnie prowadzone blogi dokumentujące przebieg wymiany.   Realizatorem projektu finansowanego przez Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży z dotacji MEN będzie Zespół Szkół w Gryfinie. Główne cele Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży to: kształtowanie wzajemnych stosunków międzynarodowych, inspirowanie młodzieży i osób pracujących z młodzieżą do wspólnych działań, odkrywanie wspólnych korzeni, niwelowanie uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu wspólnej historii we współczesnych relacjach.