JAK NIE CZYTAM, JAK CZYTAM!

czytanie1
„Starzy nie czytają? W młodych nadzieja!”
10 czerwca o 10.00 uczniowie z całej Polski zebrali się
w swoich szkołach i  wspólnie czytali — każdy to, na co miał ochotę.
Przy organizacyjnej pomocy bibliotek szkolnych stworzyli niespotykaną dotąd
ogólnopolską akcję, ustanawiając rekord czytania w jednym momencie.
Nasi uczniowie także dołączyli do tej akcji propagującej książkę i czytelnictwo.
Dziękujemy za udział
Wasze Bibliotekarki
Kilka zdjęć z akcji: