Eliminacje do II Powiatowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy

6 marca odbyły się eliminacje szkolne do II Powiatowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy, których organizatorami są:

  • Gryfińskie Stowarzyszenie Ratownicze,
  • Straż Miejska w Gryfinie,
  • Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gryfinie,
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie,
  • Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Gryfinie,
  • Komenda Powiatowa Policji w Gryfinie.

Celem mistrzostw jest wzmacnianie procesu edukacji młodzieży poprzez podniesienie wiedzy z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy i przeciwdziałania występowaniu wypadków oraz upowszechnienie zasad bezpieczeństwa.
W eliminacjach wzięło udział 17 osób z klas V – VI SP i I – III Gimnazjum. Kolejny etap odbędzie się 31 marca w Liceum Ogólnokształcącym w Gryfinie.

Trzymamy kciuki za uczestników!
Joanna Cichała