Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Pyrzycach zaprasza…

Załączona ulotka zawiera informacje o szkołach jakie wchodzą w skład naszego Zespołu Szkół i pomogą Państwa uczniom oraz ich rodzicom zorientować się w jakich kierunkach kształcimy. Przedstawiona oferta edukacyjna zawiera skrótowe informacje o możliwych do zdobycia kwalifikacjach i uprawnieniach jakie zyskują nasi uczniowie kończąc naukę w naszej szkole.

łączę pozdrowienia
Paweł Palczyński

r2

 wer