DARMOWE PODRĘCZNIKI w naszej szkole

W tym roku szkolnym darmowe podręczniki wypożyczą z biblioteki szkolnej uczniowie klas 1, 2 i 4 szkoły podstawowej i klas 1 gimnazjum. Uczniowie będą przychodzić do biblioteki całym zespołem klasowym wraz z wychowawcą, aby wypożyczyć podręczniki.

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW
w Zespole Szkół w Gryfinie
1. Podręczniki wypożyczane są uczniom na okres ich wykorzystania tj.ok.3 miesięcy uczniom klas I szkoły podstawowej, a pozostałym na okres roku szkolnego.
2. Po okresie wykorzystania podręcznika uczeń zobowiązany jest do jego zwrotu do biblioteki szkolnej, co jest jednocześnie warunkiem otrzymania kolejnej części podręcznika.
3. Udostępniane książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Wypożyczający powinien w momencie wypożyczania zwrócić uwagę na ich stan, a zauważone uszkodzenia niezwłocznie zgłosić wychowawcy i bibliotekarzowi.
4. Wypożyczający ponosi odpowiedzialność materialną w przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych podręczników. (Wartość materialna podręczników będzie ustalona na podstawie protokołów otrzymanych przez szkołę z MEN).
5. Uczeń zobowiązany jest do przechowywania podręcznika w okładce.
6. Podręczniki należy szanować jako dobro wspólne. W szczególności nie wolno w podręczniku pisać, zaznaczać, podkreślać, kolorować itp..
7. Na bieżąco należy dokonywać drobnych napraw czy wymiany okładki.
8. Ćwiczenia są własnością ucznia i nie podlegają zwrotowi.
9. Wypożyczający podpisuje u wychowawcy zapoznanie się z regulaminem (w przypadku uczniów klas I – III – rodzic), które jest zobowiązaniem do stosowania zasad niniejszego Regulaminu