Co wybrać?

 

Pod takim hasłem  przebiegały tegoroczne Targi Szkół Ponadgimnazjalnych.
31 marca 2017r. trzecioklasiści mieli możliwość poznania oferty edukacyjno – zawodowej na rok szkolny 2017/2018. Gościliśmy dwudziestu czterech wystawców!
Profili, zawodów…. trudno wszystkie wymienić. Licem Ogólnokształcące, Technikum Zawodowe, Szkoła Branżowa I stopnia? Gimnazjaliści stoją przed trudnym wyborem. Aby  rozwiać ich wątpliwości co do wyboru zawodu i  kierunku dalszego kształcenia, 7 kwietnia odbędzie się druga część Targów poświęcona prezentacji  profili nauczania.
Mam nadzieję, że każdy  znajdzie coś dla siebie.

Anna Pankowska
szkolny doradca zawodowy