Informacje: Rada Rodziców

Informacje Rady Rodziców Zespołu Szkół w Gryfinie

Pracownia komputerowa, pierwszy etap w realizacji BO

Od poniedziałku w naszej szkole funkcjonuje odmłodzona pracownia komputerowa oparta na systemie operacyjnym Linux Ubuntu.

Komputery zostały zakupione w ramach budżetu obywatelskiego. Jednostki centralne to profesjonalne maszyny Della z procesorami i5 (czterordzeniowymi) i 4GB pamięci RAM, które pracowały wcześniej  w firmach komercyjnych jak np. banki a teraz po przeglądzie technicznym i dokładnym wyczyszczeniu trafiły do nas z gwarancją 24 miesięczną. Pozbawione są one dysków twardych dzięki temu ich niezawodność jest bardzo wysoka. Monitory i klawiatury oraz myszki zostały zakupione jako nowe. Dzięki odpowiedniej wydajności  sieci komputerowej (1Gb/s) wykonanej przy remoncie sali komputerowej przed dostawą komputerów Apple (zakupionych wtedy przez Ministerstwo Edukacji) nie było potrzeby modyfikacji sieci logicznej. Wymieniono jedynie sfatygowane już kable sieciowe. Wymiany dokonaliśmy w ciągu 2 godzin w ramach zajęć dodatkowych z klasą 1B (o profilu matematyczno-informatycznym). Po pierwszych dniach testów już na lekcjach uczniowie stwierdzają, że szybkość działania maszyn jest bardzo duża i aplikacje w najnowszych dostępnych wersjach uruchamiają się błyskawicznie. Niektórzy nie kryją zdziwienia na wiadomość o zainstalowanym systemie operacyjnym, byli przekonani, że pracują na jednej z wersji Windows. Także nauczyciele poznają tajniki systemu Linux i otwartego oprogramowania. Każdy może sobie w domu zainstalować bezpłatnie oprogramowanie używane w trakcie lekcji i skorzystać z zasobów szkolnych dostępnych w chmurze Office365 czy na stronie internetowej pracowni informatycznej.

Teraz w pracowni komputerowej pracuje 108 rdzeni procesorów o szybkości 3,1 GHz, razem to 335 GHz i rzeczywiście temperatura w pracowni zauważalnie wzrosła.
8 z tych rdzeni pracuje w serwerze zakupionym przez Radę Rodziców naszej szkoły. Dzięki wcześniejszemu zakupowi mogliśmy praktycznie natychmiast, bo 28 godzin po przybyciu pierwszych komponentów, uruchomić pracownię w nowej konfiguracji.
Wszystkie dane przechowuje serwer a uruchomienie jednoczesne 25 komputerów trwa około 1 minuty.
Kilka komputerów zainstalowano też w czytelni szkolnej, aby uczniowie poza lekcjami mogli skorzystać z dostępu do serwerów szkolnych i doskonalić się czy też uzupełniać zaległości.

Składki na Radę Rodziców

Szanowni Państwo,

Uprzejmie prosimy o dokonywanie wpłat składki na Radę Rodziców na rok szkolny 2016/2017.

Wpłat można dokonywać u Skarbnika Rady Rodziców w czasie dyżurów pełnionych w szkole w czasie zebrań z rodzicami lub na rachunek bankowy:

Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Gryfinie
Bank Spółdzielczy w Gryfinie
nr r-ku 56 9377 0000 0004 7252 2000 0001

Tytuł wpłaty: nazwisko ucznia, klasa, oznaczenie szkoły (SP lub GIM)

Poniżej przedstawiamy zestawienie dotychczasowych wpłat w podziale na klasy.

Z poważaniem,

Rada Rodziców

Nasz projekt w nowym budżecie

wifiProjekt zadania „Modernizacja sieci komputerowej i sprzętu komputerowego w Zespole Szkół w Gryfinie” został głosami mieszkańców gminy Gryfino zatwierdzony do realizacji środkami budżetu obywatelskiego w 2017 roku.
Bardzo dziękujemy za wsparcie wszystkim, którzy oddali głos na nasz projekt.

Drugi z naszych projektów ze względu na jego wysoki koszt nie wszedł do realizacji, ale może za rok uda się uzyskać finanse na ten i być może inne projekty.

Budżet obywatelski dla naszej szkoły

Szanowni Państwo,

Zespół Szkół w Gryfinie złożył Wniosek do Budżetu Obywatelskiego Gminy Gryfino na rok 2017 pod tytułem „Modernizacja sieci komputerowej i sprzętu komputerowego w Zespole Szkół w Gryfinie” – ZADANIE NR 15. Uzyskane fundusze pozwolą na modernizację istniejącej już struktury informatycznej jak również jej rozbudowę, np. serwerownię, sieć kablową, sieć bezprzewodową i co dla nas rodziców wydaje się bardzo ważne, pozwoli na wprowadzenie od dawna oczekiwanego Dziennika Elektronicznego.

Czytaj dalej

Uroczystość nadania Szkole Podstawowej nr 3 im. Noblistów Polskich

imie
31 maja w Auli im. 750-lecia Gryfina odbyła się uroczystość nadania Szkole Podstawowej nr 3 im. Noblistów Polskich. Swoją obecnością wydarzenie uświetnili przedstawiciele lokalnych władz, w tym Sekretarz Miasta i Gminy Gryfino pani Ewa Sznajder, naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych pan Grzegorz Jastrowicz, radni Rady Miasta i Gminy Gryfino, a także ksiądz dziekan Henryk Krzyżewski. Czytaj dalej

Komunikat Rady Rodziców

Skład Zarządu Rady oraz Komisji Rewizyjnej

Zarząd Rady Rodziców  2015/2016
Przewodniczący – Monika Nerlo
Zastępca przewodniczącego – Monika Janiak
Skarbnik – Magdalena Engeler
Sekretarz – Joanna Kida
Członek – Grażyna Wilczyńska
Członek – Agata Dolata
Członek – Andrzej Urbanowicz

Komisja Rewizyjna 2015/2016
Przewodniczący – Cezary Florek
Członek – Sylwia Michalska
Członek – Lidia Betlej