Informacje: Przetargi

Pracownia komputerowa, pierwszy etap w realizacji BO

Od poniedziałku w naszej szkole funkcjonuje odmłodzona pracownia komputerowa oparta na systemie operacyjnym Linux Ubuntu.

Komputery zostały zakupione w ramach budżetu obywatelskiego. Jednostki centralne to profesjonalne maszyny Della z procesorami i5 (czterordzeniowymi) i 4GB pamięci RAM, które pracowały wcześniej  w firmach komercyjnych jak np. banki a teraz po przeglądzie technicznym i dokładnym wyczyszczeniu trafiły do nas z gwarancją 24 miesięczną. Pozbawione są one dysków twardych dzięki temu ich niezawodność jest bardzo wysoka. Monitory i klawiatury oraz myszki zostały zakupione jako nowe. Dzięki odpowiedniej wydajności  sieci komputerowej (1Gb/s) wykonanej przy remoncie sali komputerowej przed dostawą komputerów Apple (zakupionych wtedy przez Ministerstwo Edukacji) nie było potrzeby modyfikacji sieci logicznej. Wymieniono jedynie sfatygowane już kable sieciowe. Wymiany dokonaliśmy w ciągu 2 godzin w ramach zajęć dodatkowych z klasą 1B (o profilu matematyczno-informatycznym). Po pierwszych dniach testów już na lekcjach uczniowie stwierdzają, że szybkość działania maszyn jest bardzo duża i aplikacje w najnowszych dostępnych wersjach uruchamiają się błyskawicznie. Niektórzy nie kryją zdziwienia na wiadomość o zainstalowanym systemie operacyjnym, byli przekonani, że pracują na jednej z wersji Windows. Także nauczyciele poznają tajniki systemu Linux i otwartego oprogramowania. Każdy może sobie w domu zainstalować bezpłatnie oprogramowanie używane w trakcie lekcji i skorzystać z zasobów szkolnych dostępnych w chmurze Office365 czy na stronie internetowej pracowni informatycznej.

Teraz w pracowni komputerowej pracuje 108 rdzeni procesorów o szybkości 3,1 GHz, razem to 335 GHz i rzeczywiście temperatura w pracowni zauważalnie wzrosła.
8 z tych rdzeni pracuje w serwerze zakupionym przez Radę Rodziców naszej szkoły. Dzięki wcześniejszemu zakupowi mogliśmy praktycznie natychmiast, bo 28 godzin po przybyciu pierwszych komponentów, uruchomić pracownię w nowej konfiguracji.
Wszystkie dane przechowuje serwer a uruchomienie jednoczesne 25 komputerów trwa około 1 minuty.
Kilka komputerów zainstalowano też w czytelni szkolnej, aby uczniowie poza lekcjami mogli skorzystać z dostępu do serwerów szkolnych i doskonalić się czy też uzupełniać zaległości.

Rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Zakup i dostawa produktów spożywczych do stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Gryfinie” ogłoszonego w dniu 30.11.2015 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 324574-2015.

20151223145150895

„Zakup i dostawa produktów spożywczych”

ZAPRASZAMY DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWY O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA POWYŻEJ 30 000 EURO DO KWOT OKREŚLONYCH  W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA:

„Zakup i dostawę produktów spożywczych do stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Gryfinie”

Ogłoszenie

SIWZ

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na ochronę…

PROTOKÓŁ Z ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI DLA ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ OSÓB I MIENIA
polegającego na świadczeniu usługi stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej mienia należącego do Zespołu Szkół w Gryfinie.
NR PROCEDURY: 1/1/2015

Protokół z rozstrzygnięcia