Informacje: Dyrekcja

Informacje i zarządzenia Dyrekcji Zespołu Szkół w Gryfinie

Rozstrzygnięto Konkurs na logo Szkoły Podstawowej nr 3

Z przyjemnością informujemy, iż rozstrzygnięto Konkurs na logo Szkoły Podstawowej nr 3.

Spośród wielu prac komisja konkursowa w składzie: Danuta Bus – dyrektor, Małgorzata Augustyniak – wicedyrektor, Elżbieta Stasiak – nauczyciel plastyki, Gabriela Adamczuk – nauczyciel matematyki dokonała wyboru tej najlepszej.
Zwyciężył projekt Katarzyny Rzechółki z klasy 1A Gimnazjum.

Serdecznie gratulujemy!
Oto zwycięskie logo:

logosp3

Rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Zakup i dostawa produktów spożywczych do stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Gryfinie” ogłoszonego w dniu 30.11.2015 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 324574-2015.

20151223145150895

„Zakup i dostawa produktów spożywczych”

ZAPRASZAMY DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWY O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA POWYŻEJ 30 000 EURO DO KWOT OKREŚLONYCH  W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA:

„Zakup i dostawę produktów spożywczych do stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Gryfinie”

Ogłoszenie

SIWZ

Warsztaty stowarzyszenia „Educare”

Szanowni Rodzice / Opiekunowie!

Stowarzyszenie „Educare” zaprasza rodziców na warsztaty
„RODZIC NA 5”
skierowane do tych rodziców / opiekunów dzieci, którzy chcieliby podnieść swoje kompetencje wychowawcze oraz do tych, którzy mają trudności wychowawcze z dziećmi.

Oferta skierowana jest do rodziców/ opiekunów mieszkających w Radziszewie lub okolicach, ponieważ zajęcia odbywać się będą w Radziszewie, raz w tygodniu w godzinach popołudniowych i będą całkowicie bezpłatne. Każda osoba uczestnicząca w zajęciach otrzyma certyfikat uczestnictwa.

Pierwsze spotkanie jest zaplanowane na 3 czerwca 2015 r.

Tematyka spotkań:

 1. Spotkanie I – poznajmy się
 2. Jak określać dziecku granice
 3. Jak pomóc dziecku radzić sobie z uczuciami
 4. Uczucia c.d.
 5. Jak zachęcać dziecko do współpracy
 6.  Czy powinno się karać dzieci
 7. Kara a konsekwencja
 8.  Jak zachęcać dziecko do samodzielności
 9. Jak uwolnić dziecko od narzuconych mu ról
 10. Dziecięca agresja
 11. Przemoc rówieśnicza
 12. Spotkanie z gościem
 13. Jak mądrze chwalić dzieci
 14. Spotkanie podsumowujące, rozdanie dyplomów

Informacje na www.educare.szczecin.pl

Osobą do kontaktu jest pan Kamil Pawlaczyk, tel. 531 793 131,
adres e-mail: kpawlaczyk@educare.szczecin.pl

Zapisy możliwe są także pod nr tel. 604 513 724 bądź poprzez e-mail: educare.szczecin@wp.pl.