„Balladyna” na szkolnej scenie

Maria3maria2
Gimnazjalna klasa 3B, pod kierunkiem nauczycielki języka polskiego P. Marii Piznal, przygotowała obszerne fragmenty „Balladyny”. W piątek 19 bm. i w poniedziałek
22 bm. spektakl obejrzało kilka klas naszej szkoły. Utwór Juliusza Słowackiego
był sporym wyzwaniem dla gimnazjalistów. To dramat o funkcjonowaniu w świecie
dobra i zła. „Balladyna” w interpretacji uczniów kl. 3B łączy elementy romantycznej
wizji dramatu ze współczesnym wyobrażeniem młodego człowieka. I tak – na wzór
dramatu romantycznego – pojawiają się różne style wypowiedzi, patetycznym
wystąpieniom towarzyszą kwestie stylizowane na młodzieżową gwarę, zabarwione
dowcipem. Prezentacja multimedialna uzupełniała ascetyczną scenografię.
W spektaklu wykorzystana została piękna muzyka teatralna współczesnych polskich kompozytorów– Jana Kantego Pawluśkiewicza i Marka Dyjaka. I choć utwór,
z którym zmierzyli się gimnazjaliści, nie był łatwy do scenicznej prezentacji, w opinii
widzów, którzy mieli okazję obejrzeć przedstawienie – uczniów szkoły podstawowej,
gimnazjum i rodziców – kl. 3B znakomicie poradziła sobie z tym wyzwaniem.
Są plany, żeby spektakl jeszcze pokazać – nawet w czasie wakacji!
Maria1Maria4
Maria5Maria7